CV Akademik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (PROF.DR.)

Adı Soyadı              : Hüseyin ALTUNBAŞ

Doğum Tarihi          : 07.10.1971

Öğrenim Durumu     :

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İşletme Selçuk Üniversitesi 1993
Y.Lisans Reklamcılık ve Tanıtım Selçuk Üniversitesi 1996
Doktora Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Anadolu Üniversitesi 2003

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: Reklam Spotlarının Gruplandırılması ve Uygulanan Stratejiler, Teorik ve Pratik Çalışma,  Prof.Dr.Orhan GÖKÇE

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: Başlangıcından Günümüze Radyo ve Radyo Reklamcılığı, Türkiye’de Yerel Radyo İstasyonlarının Reklam Aracı Olarak Kullanılışı Sorunları ve Model Önerisi, Prof. Dr.İlhan ÜNLÜ

 Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör Selçuk Üniversitesi 1993-1999
Ar.Gör Anadolu Üniversitesi 1999-2003
Dr.Ar.Gör Selçuk Üniversitesi 2003
Yrd.Doç. Selçuk Üniversitesi 2004
Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi 2010

 

 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Atçılar, Tunahan., “Reklamda Yaratıcılık ve Konumlandırma Stratejileri Coca- Cola Örneği” Selçuk Üniversitesi, 2006.

Mevlüt Keskin, “Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve Araştırma Birimleri “Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü”, Selçuk Üniversitesi, 2008

Zekiye Tamer, “Reklam Harcamalarındaki Büyüme ve Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi: Bir Örnek Uygulama”, Selçuk Üniversitesi, 2008.

İlyas Demir, “Değişen Medya Planlaması ve Klasik Uygulamalardan Yaratıcı Uygulamalara Geçiş”, Selçuk Üniversitesi, 2008

Kezban Özer, “WOMM (Ağızdan Ağıza Pazarlama) İletişimi ve MSN (messenger) Reklamları” Selçuk Üniversitesi, 2009.

Ersin Diker, Değişen Reklamcılık ve Metafor Kullanımı ‘Dergi Reklamları Üzerine İnceleme”, Selçuk Üniversitesi, 2010,

Güldane Meraki, “Karikatür Reklamcılığı ve Hedef Kitle İletişimi “Sütaş Örneği”,Selçuk Üniversitesi, 2010.

Yönetilen Doktora Tezleri

A.Mücahid Zengin (2015) “Markaların Facebook İletişimlerinin Tüketicilerin Marka Tutumu ve Satınalma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Deneysel Bir Araştırma”

Ersin Diker (2016) “Sosyal Medya Reklamcılığı ve Etik: Facebook Reklamları ve Etik Değerlerdeki Değişim Üzerine Bir Araştırma”

İdari Görevler:

Radyo Üniversite Kurucu ve Reklam Sorumlusu 1993-1999

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Radyosu Radyo A Danışmanı ve Reklam Sorumluluğu 1999-2003

Reklam Ajansı “Ajans İletişim” Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, 01.07.2005- 12.12.2005

Selçuk Üniversitesi Basketbol Takımı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Pazarlama Sorumluluğu 2005-2008  

Fotoğrafçılık ve Grafik ABD Başkanlığı, Radyo ve Televizyon ve Sinema Bölümü, 03.06.2005 – 12.02.2006

İletişim Fakültesi Kurul Üyeliği, Selçuk Üniversitesi, 2007-2010

Konya Reklamcılar Dernek Başkanlığı 2008-2013

S.Ü. İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Tanıtım ABD Başkanlığı, 2010-2011

S.Ü.İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı 2011-2013

S.Ü.İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Reklam Araştırmaları ABD Başkanı 2011-

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2012-2013

Güz

Medya Planlama

x

x

150

Marka Yönetimi

x

30

Televizyon Reklamcılığı

x

x

30

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

x

9

İlkbahar

Reklam Kampanyaları

x

x

150

Radyo Reklamcılığı

x

x

30

Pazarlama İletişimi

x

150

Marka İletişimi ve Yönetimi

X

5

2012-2013

Güz

Medya Planlama

x

x

150

Marka Yönetimi

x

30

Televizyon Reklamcılığı

x

x

30

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

x

9

İlkbahar

Reklam Kampanyaları

x

x

150

Radyo Reklamcılığı

x

x

30

Pazarlama

x

150

Marka İletişimi ve Yönetimi

x

5

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Altunbaş, Hüseyin. Ersin Diker (2015) Corporate Reputation Management and Social Media: An Analysis on Facebook Accounts of The Most Valuable 5 Brands In Turkey, Akademia, 4/2, 40-54.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Özüpek, N., Altunbaş, H. Aktaş, H. “Seçim Kampanyaları ve İnternet, 2007 Seçim Kampanyalarında Partilerin İnternet Siteleri” International Symposium on Media and Politics 15th-17th November, İzmir, 2007.

B2. Altunbaş, H., “Çocukların Satın Alma Noktasında Marka Tercihleri, Anne ve Çocuklar Üzerine İnceleme” 4.Uluslararası İletişim ve Çocuk Kongresi, İstanbul, 2007.

B3. Altunbaş, H. H.Aktaş, N.Özüpek. “Çocukların Marka Tercihleri ve Medya Tüketim Alışkanlıkları”, 6.Uluslararası İletişim ve Çocuk Kongresi, İstanbul, 2009.

B4. Altunbaş, H. (2010) “The Effect of Country of Origin on The Youths’ Automobile Brand Preference” International Journal of Arts and Sciences, 29 Kasım-3 Aralık 2010, Gottenheim, Germany.

B5. Altunbaş, H. H.Aktaş, M.N.Özüpek (2011) “Sport Brands and Youth’s Football Brand Evaluations” International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Çek Cumhuriyeti Prag, 21-24.06.2011.

B6. Aktaş, H. M.N.Özüpek, H.Altunbaş, “Integrated New Media and Youth: University Students’ Interest in Mobile 3G in The Context of Diffusion of Innovations Theory” International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Çek Cumhuriyeti Prag, 21-24.06.2011.

B7. Özüpek, M.N, H.Aktaş, H.Altunbaş, “The Factors Which Effect The Media Preferences of Children and Media Comsumption Habits” International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Çek Cumhuriyeti Prag, 21-24.06.2011.

B8. Altunbaş, H. M.Zengin “A Comparison Of The Young And Adult Turkish Consumer’s Attitudes Toward SMS Marketing”, Communication In Millenium, Amerika, 2011.

B9. Hüseyin Altunbaş, Nejat Özüpek, “Cities to be Brand and Structuring of for Marketing Communications: Example Bishkek”, Kırgızistan, 2012.

B10. M. Nejat Özüpek, Hüseyin Altunbaş, Municipalities for Public Relations Use Of The Web Sites, Kırgızistan, 2012.

B11. Aktaş, H, B. Ayhan, H.Altunbaş. “Internet and The Youth: Internet Addiction Among University Students In Kyrgyzstan” CIM, Amerika, Minnesota, 2013.

 

C. Uluslararası Bildiriler (sunulmuş ve özeti yayınlanmış)

C1. Altunbaş, H. M. Fidan, “Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternet ve Etik Değerler”, Ethics in Communication, Eastern Mediterranean University Faculty of Communication and Media Studies, Cyprus, (2004).

C2. Altunbaş, H. M.Fidan “The Future Of Advertising and Advertising Education in Turkey”, Athens Institute For Education And Research, Atina, Yunanistan, (2006).

C3. Fidan, M. H.Altunbaş “The Work About Increasing of Public Relations Education in Turkey”, Athens Institute For Education And Research, Atina, Yunanistan, (2006).

C4. Hüseyin Altunbaş, Cumhur Boyacıoğlu “Comparative Advertising and an Evaluation of Legal Regulations in Turkey” The 5th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2015, Czech Republic.

C5. Cumhur Boyacıoğlu, Hüseyin Altunbaş “Covert advertising ban in Turkish law” The 5th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2015, Czech Republic.

 

D. Yazılan kitaplarda bölümler :

D1. Altunbas, H. “Etkili Marka İletişimi ve Değişen Reklamcılık”, Halkla İlişkiler, ed.A.Kalender ve M.Fidan, Tablet Yayınları, Konya, 2008.

D2. Altunbaş, H. “Medya Amaçları ve Stratejileri” Eskişehir Açık Öğretim Yayınları, Medya Planlama Kitabı, 5.Ünite.(2013)

D3. Altunbaş, H. “Medya Planlama Aşamaları” Eskişehir Açık Öğretim Yayınları, Medya Planlama Kitabı, 2.Ünite.(2013)

D4. Altunbaş, H. “Reklam Tasarımı” Eskişehir Açık Öğretim Yayınları, İletişim Ortamları Planlaması, 7.Ünite.(2013)

D5. Altunbaş, H. “Marka İletişiminde Kampanya Süreci” Eskişehir Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Marka İletişimi Kampanyaları, 1.Ünite, (2013)

D6. Altunbaş, H. “Marka İletişiminde Satış Geliştirme Kampanyaları ve Fuarlar” Eskişehir Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Marka İletişimi Yayınları, 5.Ünite, (2013)

D7. Altunbaş, H. “Krizlerin ve Markaların İletişimi”, Kriz İletişimi Kitap, 2014.

 

E. Ulusal hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler:

E1. Altunbaş, H. “Yeni Medya ve İnteraktif Reklamcılık” Anadolu Üniversitesi Kurgu Dergisi, S.18, s.369-384, (2001).

E2. Altunbaş H. “Reklam Spotlarının Gruplandırılması ve Uygulanan Stratejiler, Teorik ve Pratik Çalışma” Selçuk İletişim ,2(4), s.202-205, (2003).

E3. Altunbaş, H. “Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması “Şehirlerin Markalaşması”Selçuk İletişim ,4(4), s.156-162, (2007).

E4. Altunbaş, H. “Sporun Pazarlaması ve Pazarlama İletişiminde Spor”, Selçuk İletişim,5(1), s.93-101, (2007).

E5. Altunbaş, H. “Pazarlama İletişimi ve Basketbol Pazarlaması “Basketbol Seyircisi Üzerine Bir Araştırma””, Selçuk İletişim, 5(2), s.95-101, (2008).

E6. Altunbaş, H. “Pazarlama İletişimi ve Etkinlik (Event) Pazarlaması “Müzik Eğlence Etkinliğinin Marka İletişimine Etkisi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:34, (2008)

E7. Aktaş, H., N.Özüpek.  H.Altunbaş “Çocukların Marka Tercihleri ve Medya Tüketim Alışkanlıkları”, Selçuk İletişim, 6(4), s.115-125, (2011).

E8. Abdülcelil Mücahid Zengin, Güldane Zengin, Hüseyin Altunbaş “Sosyal Medya ve Değişen Mahremiyet, Facebook Mahremiyeti”,Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, s.112-136, 2015.

 

F. Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap (Ders Kitabı Hariç):

F1. Altunbaş H. “Radyo Reklamcılığı Türkiye’de Yerel Radyolar”, Tablet Yayınları, Konya, (2003).

F2. Altunbaş, H. “Spor Pazarlaması ve İletişimi”, Tablet Yayınları, Konya, 2008.

F3. Altunbaş, H. “Reklamın İyisi Kötüsü Olur” LiteraTürk Yayınları, 2015.

F4. Altunbaş, H. “Reklam Bize Ters” LiteraTürk Yayınları, 2015.

 

G. Uluslararası yayında diğer yazarlar tarafından yapılan atıf:

G.1. Özkoçak, L., “Marketing Practicioners’ Perceptions and The Uses of Marketing Public Relations in Turkey”,1st International Symposium Communication in the Millennium, 455-476, 19-21 February 2003.

G.2. Zeynep Özgüner, Mustafa Uçar (2015) Şehir Markalaşmasında Pazarlamanın Önemi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal Of Academic Social Science, Yıl 3, Sayı 9, Mart 2015, s.323-333.

 

H. Ulusal atıflar

H.1. Odabaşı Y., Oyman M., “Pazarlama İletişimi Yönetimi”, Mediacat Yayınları, sayfa 334, Eskişehir, 2002.

H.2. Aktaş, H., “Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak İnternet” Tablet Yayınları, Konya, sayfa 225, 2004.

H3. Tayfur, Gıyasettin. “Reklamcılık” Nobel Yayın, sayfa 163, Ankara, 2004.

H4. Elden, M., Ö. Ulukök, Y. Sinem, “Şimdi Reklamlar” İletişim Yayınları, sayfa 447, İstanbul, 2005.

H.5. Özgür, Aydın Ziya. “Marka İletişimi Tasarımı ve Uygulamaları” Anadolu Üniversitesi, sayfa 180, Kasım 2009.

 

J. Ulusal Bildiriler

J1. Altunbaş H., “Yerel Medyada Reklam Pazarlaması” Yerel Basın Eğitim Seminerleri Dizisi:20, s.147-166, (2001).

J2. Altunbaş H. Gürcan H.İ. “Yeni İnteraktif Medya ve Reklamcılığa Etkisi” 4-7 Eylül 001, Bilişim Zirvesi 01, (2001).

J3. Altunbaş H. “Yerel Medyada Reklam Pazarlaması” 25-26 Mayıs 2002, Malatya İnönü Üniversitesi ve Malatya Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği Yerel Medya Eğitim Semineri, (2002).

J4. Altunbaş H. “Medyada Güven” 27 Mayıs 2002, Malatya İnönü Üniversitesi, (2002).

J5. Altunbaş, H. “Konya Markası” 28 Nisan 2004, Ankara Reklamcılar Derneği&Konya Sanayi Odası Marka Anadolu Paneli, (2004).

J6. Altunbaş, H. “Yerelde Pazarlama İletişimi Sektörünün Görünüşü” Yerelden Evrensele Reklam Pazarlama İletişimi Kongresi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Reklamcılar Derneği, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 8-19 Nisan 2010.

 J7. Zengin, M., G. Zengin, H.Altunbaş (2013) Sosyal Medya ve Değişen Mahremiyet “Facebook Mahremiyeti”, Atatürk Üniversitesi Medya ve Mahremiyetin Sınırları Ulusal Sempozyum, 6-7-8 Kasım 2013, Erzurum.

 

Diğer Yayınlar:

K1. Altunbaş, H.”Mal olarak kalmak mı Marka olmak mı?” Lonca Dergisi, Sayı:19, (2005).

K2. Altunbaş, H. “Marka deplasmanda da değer satmaktır” Lonca Dergisi, Sayı:20, (2005).

K3. Altunbaş, H. “Konyaspor aşkı nasıl satılmalı” Konyaspor Dergisi, s.82, S.1, (2005).

K4. Altunbaş H., “Şehirleri hangi markette hangi rafta göreceğiz?” Marketing Türkiye Dergisi Bilgi Bankası, www.marketingturkiye.com/BilgiBankasi/Detay/?no=404, 31 Ocak 2007.

K.5. Altunbaş, H. “Kişisel Marka İletişimi” Askon Derneği Dergisi, Sayı 3, Sayfa 44, Ocak-Şubat-Mart 2007.

K.6. Altunbaş, H. “Reklam ajansları inovatif olmalı” Askon Derneği Dergisi, Sayı 4, Sayfa 38, Nisan-Mayıs-Haziran 2007.

K.7. Altunbaş, H. “Konya’yı daha iyi pazarlamak için Pazarlama Ekibi kurulsa çok mu ayıp olur” Aylık Siyaset ve Hayat Dergisi Memleket Dergi, Sayı 37, Sayfa 38, Aralık 2009.

 

 200′e yakın Gazete yazısı (Merhaba Gazetesi, Memleket Gazetesi, Yeni Konya Gazetesi), ve farklı Dergilerde yayınlanmış yazılar. 

 

L. Seminer ve Eğitimler

L1. Altunbaş, H. Konya PTT Başmüdürlüğü Çalışanlarına Yönelik “Müşteri İlişkileri ve Empati” başlıklı eğitim programları.

L2. Akşehir Kaymakamlığı Turizm Haftası, Turizm ve Reklam konulu konferansta konuşmacı, 23.03.2010.

L3. Akşehir Kaymakamlığı Turizm Haftası, Turizm ve Reklam konulu konferansta konuşmacı, 30.03.2009.

L4. Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç MYO “Şehirlerde Pazarlanıyor ve Markalaşıyor” konulu panelde konuşmacı, 29.04.2009

L5. Samsun ve Markalaşma Paneli,  ”Şehir Pazarlaması ve Markalaşması, Samsun Örnek midir?”, 04.05.2013

L6. Ordu Valiliği, Turizm Haftası Etkinliği, “Şehirler Markalaşıyor Ordu da Markalaşıyor”, 16.04.2014.

 

Toplumsal Katkı ve Üyelikler

  1. Konya Reklamcılar Derneği Başkanı

 

İş Deneyimleri

1994-1998      S.Ü.Radyosu Radyo Üniversitenin kuruculuğu ve sorumluluğu

1999-2002     Eskişehir Anadolu Üniversitesi Radyosu Radyo A’nın danışmanlığı ve reklam sorumluluğu.

2005-2008     S.Ü.Spor Kulübü (Basketbol Takımı) Yönetim Kuruluğu Üyeliği ve Pazarlama Sorumluluğu